Міжнародна компанія «Tolakan» надає широкий спектр послуг для корпоративних клієнтів та фізичних осіб.
 • English
 • Українська
Договірні роботи

Договірні роботи

Договірні роботи

Договірні роботи
Наші послуги у сфері договірних робіт:

 • як усні, так і письмові консультації у сфері договірного права;
 • складання підготовчих договорів (протоколи про наміри, меморандуми і т.д.);
 • захист інтересів клієнтів в переговорному процесі під час укладання, зміни, розірвання договорів;
 • підготовка проектів договорів (купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, найму, оренди (суборенди), лізингу, надання послуг, підряду, перевезення, позики, позички, зберігання, комісії, ліцензійних договорів, договорів застави (іпотеки), поруки, довірчого управління, про розподіл майна, факторингу, спільної діяльності, зовнішньоекономічних, трудових, колективних та інших);
 • розробка договірної документації (договорів, контрактів, додаткових угод, додатків до них та ін.), протоколів розбіжностей, протоколів узгодження розбіжностей і т.д;
 • правова експертиза діючих договорів на предмет їх відповідності чинному законодавству, їх аналіз та доопрацювання, внесення коригувань в договори, оцінка потенційних ризиків, надання рекомендації щодо внесення поправок;
 • розробка типових форм договорів із сукупністю умов та механізмів захисту прав клієнта (встановлення гарантій, форм відповідальності сторін зобов’язань і т.д.);
 • підготовка договорів, які не передбачені діючим законодавством по типу «що не заборонено – то дозволено», а також змішаних договорів;
 • правова оцінка наданих проектів договірної документації (контракти, договори, додаткові угоди та додатки до них тощо) на відповідність нормам законодавства, наявності неврегульованих моментів, подвійних трактувань і т.п.;
 • забезпечення державної реєстрації відповідних договорів і нотаріального засвідчення;
 • консультування з приводу наслідків порушення компетенції, повноважень при укладенні договорів, перевірка повноважень (право підпису, обмеження) при підписанні договорів;
 • рекомендації як уникнути або мінімізувати негативні наслідки у сфері договірного права;
 • укладення електронного договору;
 • розробка документації та допомога в процесі прощення процедур боргу, переведення боргу, новації, відступлення права вимоги, зарахування зустрічних однорідних вимог;
 • консультування у сфері визнання договорів недійсними;
 • консультування у сфері вибору варіантів для гарантії виконання зобов’язання;
 • судовий захист у спорах, що виникають з договірних відносин.

Вартість наших послуг у сфері договірних робіт – від 1500 грн.
Точна вартість та терміни надання послуг розраховуються індивідуально в залежності від виду договірних робіт.

Ready to Grow Your Business?
Get Started Now!

Fill out this form or call
+1 (929) 201-38-11  

to speak with one of our business specialists
to find out about all the ways TOLAKAN can help you
meet your business goals.

  Бажаєте вийти на новий рівень?
  Почніть прямо зараз!

  Заповніть цю форму
  або зателефонуйте за номером
  +38 (067) 444-48-48  

  щоб отримати консультацію
  від одного з наших бізнес-фахівців.